PRA


PRA ofwel Progressieve Retina Atrofie is een erfelijk oogaandoening.

Uit onderzoek blijkt dat er een mutatie (allel) is ontdekt die bij katten blindheid door netvliesdegeneratie (= PRA) veroorzaakt. Het gaat om een SNP-mutatie in het CEP290-gen. Dat gen codeert voor eiwitten die actief zijn in de lichtgevoelige cellen in het netvlies in het oog. Het netvlies degenereert en de kat wordt uiteindelijk blind.

Jammer genoeg is PRA nog niet te behandelen of te genezen. We kunnen alleen maar testen.

Al sinds 1985 is bij de Abessijn/Somali, en in mindere mate bij andere rassen zoals de Siamees/Balinezen , Oosterkort/langharen , Seychellois , Ocicat , Cornish Rex , Peterbald , Singapura , Tonkinees , Bengaal , American Curl , Munchkin , maar ook andere colour point (dragende) katten ( en ook bij sommige hondenrassen ) de ziekte Progressieve Retinale Atrofie (PRA) bekend.

Bij de Abessijn/Somali waar deze ziekte al meer dan 25 jaar (!) bekend is, wordt de “spiegeltest” gebruikt om te kijken of een kat lijder is. Maar tegenwoordig doen ze een DNA-test. DNA kan uit de volgende materialen worden gehaald , namelijk door een swab van het wangslijmvlies of bloed. Het voordeel van een DNA-test is dat men op jonge leeftijd al kan testen om te kijken of je kat “normaal”, drager of lijders is.

Normaal : De kat is vrij en heeft twee gezonde allelen. Deze kat zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking niet doorgeven aan haar/zijn nakomelingen.

Drager : Deze kat is drager en heeft een gezonde allel en een defect allel. Deze kat zal het mutante (defecte) allel aan de helft van zijn/haar nakomelingen doorgeven. Dragers zullen in de regel geen symptomen van deze ziekte vertonen.

Lijder : Deze kat is lijder en heeft twee defecte allelen. Lijders geven het mutante (defecte) allel door aan al haar/zijn nakomelingen. Lijders krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte. (Blindheid)

Natuurlijk moeten we proberen om de lijders niet te gebruiken voor de fok , maar de dragers kan je nooit helemaal uitsluiten voor de fok , want anders word de gene pool erg klein onder deze rassen.

Ik zelf ben alleen bang dat iedereen nu alleen op de PRA gaat testen en fokken en dat andere erfelijke (dodelijke) ziektes , zoals HCM en/of PKD , vergeten worden en op de achtergrond belanden.